De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek
van het wetsvoorstel Aanbestedingswet 2012, heeft een verslag uitgebracht van haar bevindingen.

Terug naar overzicht