Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht heeft met ingang van 1 mei 2013 de heer mr. dr. H.D. van Romburgh benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Aanbestedingsrecht vanwege de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Internationaal Privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. De benoeming geldt voor vijf jaar.

De heer Van Romburgh is Bestuursraadadviseur aanbestedingsaangelegenheden bij het ministerie van Economische Zaken. Vanaf 2009 is hij ook Gateway-reviewer bij Bureau Gateway van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Voorts is Van Romburgh voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, voorzitter van de Stichting Collectieve Verzekeringen van het ministerie van EZ , docent aan de Grotius Academie, docent aan de Academie voor Wetgeving, en docent bij het Studiecentrum Rechtspleging.

Sinds 2000 is vanwege de NVvA een bijzondere leerstoel aanbestedingsrecht ingesteld aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2009 aan de Universiteit Utrecht. De NVvA is zeer verheugd dat thans een derde bijzondere leerstoel van de vereniging kon worden ingesteld aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het aanbestedingsrecht vormt in toenemende mate een belangrijk rechtsgebied en wordt sterk beïnvloed door de Europese richtlijnen op dit gebied. Gezien de banden tussen het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht en het sterke Europese karakter van dit rechtsgebied is de leerstoel ondergebracht bij de sectie Europees en Economisch Recht. Van Romburgh zal onderwijs verzorgen op het gebied van aanbestedingsrecht en onderzoek verrichten op dat gebied in het kader van het onderzoeksthema Protecting European Citizens and Market Participants.

De NVvA ziet uit naar een prettige samenwerking met de heer Van Romburgh in zijn nieuwe en verdiende hoedanigheid.

 

Terug naar overzicht