Door het Ministerie van Economische Zaken is onlangs de Handreiking Speciale-sectorbedrijven gepubliceerd.

Verder is op 6 juni jl. door het Centraal Planbureau een analyse en internationale vergelijking sbir gepubliceerd, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken.

Terug naar overzicht