Sinds 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012. Hierin wordt een aantal procedures onderscheiden volgens welke aanbestedende diensten hun opdrachten in de markt kunnen zetten. Voor opdrachten onder de Europese drempelwaarde zijn dat de nationale, de meervoudig onderhandse en de enkelvoudig onderhandse procedure. Daarnaast bevatten zowel de Aanbestedingswet 2012 als de op grond daarvan aangewezen Gids Proportionaliteit voorschriften die zien op opdrachten onder de Europese drempelwaarde.

Lees hier de hele circulaire van het Ministerie.

 

Terug naar overzicht