Zoals U wellicht vernomen heeft, heeft het ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) de Gids Proportionaliteit opgesteld naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet.  Het ministerie heeft belangstellenden verzocht te reageren op dit consultatiedocument. De NVvA is van plan om met een reactie op de Gids Proportionaliteit te komen. Het Bestuur van de NVvA vindt het daarbij erg belangrijk om hierbij reactie en input van leden te krijgen. Wij stellen U dan ook in de gelegenheid om uiterlijk 14 oktober 2011 met een reactie te komen (zie bijgevoegde uitnodiging NVvA). U kunt deze reactie via de mail zenden aan het secretariaat van de NVvA. Hieronder kunt u alle relevante stukken downloaden.

-          Gids Proportionaliteit
-          Consultatiedocument
-          Brief ministerie ELI
-          Uitnodiging tot reactie NVvA

Terug naar overzicht