Gezamenlijke bijeenkomst NVvA en VvM op 7 oktober 2016

De besturen van de NVvA en de VvM stellen u hierbij graag op de hoogte dat een gezamenlijke bijeenkomst van onze verenigingen zal plaatsvinden op vrijdag 7 oktober a.s. U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom in de Jaarbeurs te Utrecht. Vanaf 17.00 uur is er een borrel.

Het thema van de bijeenkomst is: ‘Enkele actuele aspecten van de relatie tussen aanbestedingsrecht en mededingingsrecht’.

Het programma is nog niet definitief, maar wij zijn verheugd om te melden dat de heer Michiel Denkers (Directeur Mededinging ACM) zijn medewerking heeft toegezegd. Dit geldt ook voor professor Elisabetta Manunza (Hoogleraar Europees en Internationaal Aanbestedingsrecht, Universiteit Utrecht) en professor Laura Parret (Hoogleraar Staatssteun in de Europese rechtsorde, Universiteit Utrecht, tevens partner EU & Competition bij Houthoff Buruma) die een duopresentatie zullen verzorgen. Het thema van hun presentatie is: ‘Aanbestedings- en mededingingsregelgeving ter bevordering en/of ter belemmering van de Europa 2020 strategie’.

Zodra het programma definitief is, ontvangen de leden hiervan uiteraard bericht, maar 7 oktober a.s. kunt u alvast in uw agenda noteren. Deze bijeenkomst is alleen voor leden van de NVvA en van de VvM.

We hopen u op 7 oktober a.s. te mogen begroeten!

Vriendelijke groet,

Matthijs Mutsaers
Secretaris Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht 

Terug naar overzicht