Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2013, tot geheimverklaring van de overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en ondersteuning van aanvraagstations.

Download hier de tekst zoals deze in de Staatscourant is gepubliceerd.

Terug naar overzicht