Op de website van Pianoo is een (nieuwe) geconsolideerde versie van de Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd naar aanleiding van het Wetsvoorstel Wijziging Aanbestedingswet 2012 en de Nota van Wijziging in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU. Zie ook: Geconsolideerde versie Aanbestedingswet 2012 en Publicatieblad Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/120 van de Commissie d.d. 28-01-2016.

Terug naar overzicht