De Commissie van Aanbestedingsexperts wordt op dit moment door onderzoeksbureau KWINK groep geëvalueerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Uw mening is hierbij van grote waarde. Graag nodigen wij u daarom uit om deel te nemen aan het onderzoek door een korte online enquête in te vullen. Het Ministerie van EZ hoopt op uw medewerking aan de enquête. In deze brief  kunt u het verzoek nalezen en wordt de evaluatie nader toegelicht. 
Het invullen van de enquête duurt circa 10 minuten. De door u gegeven antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd verwerkt. De deadline voor het invullen van de enquête is maandag 16 februari.
Door op de volgende link te klikken gaat u naar de online enquête: https://survey.effectiefonderzoek.nl/index.php?sid=41534&newtest=Y&lang=nl&41534X12354X515475=5.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze email? Neem dan contact op via evaluatiecommissie@kwinkgroep.nl.
Mede namens het Ministerie van EZ bedanken wij u voor uw medewerking aan het onderzoek.
Met vriendelijke groet,
Janine Mulder
KWINK groep


PS. Het is mogelijk dat u de enquête via meerdere wegen ontvangt, u hoeft dan maar één keer de enquête in te vullen.

Terug naar overzicht