Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft opdracht gegeven om de Aanbestedingswet 2012 te evalueren. Met deze enquête wil het ministerie inzicht krijgen in de ervaringen van aanbestedende diensten met de Aanbestedingswet.

Sinds 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van kracht. Deze wet stelt een aantal nieuwe regels aan aanbestedende diensten als het gaat om het toepassen van eisen, criteria en termijnen in aanbestedingsprocedures. Deze online enquête is bedoeld om zicht te krijgen op de ervaringen van aanbestedende diensten met de nieuwe Aanbestedingswet.

Online enquete

Terug naar overzicht