Per 1 januari 2014 wijzigen de Europese drempelwaarden voor de komende twee jaar.

De bedragen worden (als altijd exclusief BTW) als volgt:

Voor leveringen en diensten van de centrale overheid: 134.000 euro (was 130.000 euro); Voor leveringen en diensten van de decentrale overheden en overige publiekrechtelijke instellingen: 207.000 euro (was 200.000 euro); Voor opdrachten voor werken en concessies voor openbare werken van alle aanbestedende diensten: 5.186.000 euro (was 5.000.000 euro).

Voor de speciale sectoren gelden de bedragen van 414.000 euro (was 400.000 euro) voor leveringen en diensten en 5.186.000 euro (was 5.000.000 euro) voor werken.

De verordening waarin de nieuwe drempelbedragen kenbaar zijn gemaakt, vindt u hier.

Terug naar overzicht