Gelet op de statutaire doelstellingen van onze vereniging en het verzoek van onderzoeks- en adviesbureau KWINK breng ik graag het volgende onder uw aandacht.

Bij ontevredenheid in een aanbestedingsprocedure kunnen (potentiële) inschrijvers een beroep doen op rechtsbescherming. Er zijn echter signalen dat de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende wordt ervaren. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep daarom onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk.

De vraag is hoe het bestaande systeem van rechtsbescherming functioneert – bijvoorbeeld of er voldoende en passende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen aanbestedingsbeslissingen – en of het wenselijk is wijzingen aan te brengen. De inbreng van ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen bij dit onderzoek is van groot belang.

Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen. Via de enquête willen de onderzoekers de signalen en problemen rondom rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk in kaart brengen.

Heeft u ervaring in de aanbestedingspraktijk en heeft u opvattingen over de rechtsbescherming van inschrijvers? Neem dan deel aan de enquête: https://survey.effectiveresearch.nl/223458?lang=nl

Terug naar overzicht