In de afgelopen week verscheen het volgende nieuws op het gebied van het aanbestedingsrecht:

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 68c, vijfde lid, Spoorwegwet tot goedkeuring van de voorwaarden en de vergoedingen van diensten en dienstvoorzieningen van ProRail B.V. voor de concessie van het spoorvervoer op de Noordelijke Nevenlijnen. Zie bijlage;

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/122 van de Commissie van 23 januari 2017 betreffende de toepasselijkheid van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van opdrachten geplaatst voor activiteiten in verband met de turfproductie in Finland. Zie bijlage;

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/132 van de Commissie van 24 januari 2017 betreffende de toepasselijkheid van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van opdrachten geplaatst voor het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur voor vracht in Oostenrijk. Zie bijlage;

Stand van zaken staatsdeelnemingen NS/aanbesteden. Zie bijlage 1 en 2.

Terug naar overzicht