Op dinsdag 21 juni a.s. zal er in de Eerste Kamer worden gestemd over het Wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012. Ook zal er worden gestemd over een motie van de PVV inzake inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overheden.

Zie: https://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20160621

Terug naar overzicht