Morgen, dat wil zeggen op 1 juli 2016, treedt in verband met de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen het nieuwe pakket aanbestedingswet- en regelgeving in werking.

Vandaag, 30 juni 2016, is in het Staatsblad verschenen de Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en het Besluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit (betreffende onder meer het Uniform Europees Aanbestedingsdocument). Het inwerkingtredingsbesluit, ook vandaag in het Staatsblad gepubliceerd, bepaalt dat de Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en het Besluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit inwerking treden op 1 juli 2016. 

Verder zijn vandaag in de Staatscourant verschenen (i) de nieuwe regeling eigen verklaring en (ii) de Gids proportionaliteit en het ARW.

Kortom: houd vanaf morgen rekening met de ‘nieuwe’ Aanbestedingswet en de daarmee verband houdende regels die dan in werking treden. Houd daarbij ook rekening met de overgangsbepalingen in artikelen 4.30 e.v. in de Aanbestedingswet (die overigens op grond van de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 onveranderd blijven).

Terug naar overzicht