Bij de Commissie van Aanbestedingsexperts lever je juridische en administratieve ondersteuning bij de behandeling van klachten. Je analyseert de ingediende klacht en bereidt het besluit van de commissie over het wel of niet in behandeling nemen van de klacht voor. Je zorgt voor inhoudelijk advies, alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel)producten, op basis van inhoudelijke analyses. Ook houd je betrokken partijen per mail en telefoon op de hoogte van de klachtbehandeling.
 

Daarnaast ben je alert op de gewenste voortgang van processen, een efficiënte tijdsbesteding en het goed functioneren van het bureau. Van roosterzaken en budgetbeheer tot het functioneren van website en ICT. 
 

Kijk op werkenvoornederland.nl voor de uitgebreide vacature-informatie.
 

Terug naar overzicht