Hierbij twee concept Consultatiedocumenten (en een toelichting) die de Minister van EL&I heden aan de Kamer heeft gezonden: Richtsnoeren en Klachtenregeling. Het ministerie roept belanghebbenden op om te reageren. Dit is mogelijk tot 28 november a.s.  

Zie voor de verdere uitleg en informatie de site van de Rijksoverheid, Ministeries, Ministerie ven EL&I.

Consultatiedocument Richtsnoeren Diensten en Leveringen
Consultatiedocument Klachtenregeling Aanbesteden Schrijfgroep
Toelichting concept Klachtenregeling
Aanbiedingsbrief bij ontwerp klachtenregeling

Terug naar overzicht