Brief Minister van EZ d.d. 23 oktober jl. aan Voorzitter Eerste Kamer inzake evaluatie Aanbestedingswet.

Terug naar overzicht