Vragen van de leden Visser en Van der Linde (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de Staat de bouwsector genadeloos uiteen speelt.
Antwoord van Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu) mede namens de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Terug naar overzicht