Twee keer per jaar vinden er vergaderingen plaats (voor- en najaar) waarin inhoudelijke bijdragen op een hoog (wetenschappelijk) niveau worden gehouden.

Jaar- en wetenschappelijke vergadering d.d. 24 november 2016

Het thema van de wetenschappelijke vergadering van de NVvA d.d. 24 november jl. was: ‘concessies van meerdere kanten belicht.’ Prof. mr. Pieter Kuypers hield een boeiende voordracht over de scheidslijn tussen concessies enerzijds en overheidsopdrachten, vergunningen en subsidies anderzijds. Op de financiële haalbaarheid van concessies werd ingegaan door mw. mr. dr. Merlijn Nijhof van het Ministerie van Financiën. Daarbij werd een verbinding gemaakt tussen de juridische en de financieel-economische kant van concessies. Mw. mr. Els le Large van Royal Haskoning DHV sloot af met een presentatie van enkele concessieprojecten waarbij zij betrokken was. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst.

Gezamenlijke bijeenkomst NVvA en VvM op 7 oktober 2016

De besturen van de NVvA en de VvM organiseerden op vrijdag 7 oktober jl. een gezamenlijke bijeenkomst van onze verenigingen bij de Jaarbeurs te Utrecht. De bijeenkomst werd goed bezocht.

Tijdens de bijeenkomst hebben de onderstaande personen een presentatie verzorgd. De sheets kunt u downloaden door op de naam te klikken.

  • de heer Michiel Denkers (Directeur Mededinging ACM) over
    'Mededingingsrechtelijk toezicht op aanbestedingsmarkten' (geen sheets beschikbaar)
  • prof. Elisabetta Manunza (Hoogleraar Europees en Internationaal
    Aanbestedingsrecht, Universiteit Utrecht) en prof. Laura Parret (Hoogleraar Staatssteun in de Europese rechtsorde, Universiteit Utrecht, tevens partner EU & Competition bij Houthoff Buruma) over 'Aanbestedings- en mededingingsregelgeving ter bevordering en/of ter belemmering van de Europa 2020 strategie'
  • de heer Antonio Capobianco (OECD) over 'Guidelines to avoid and detect bid rigging

Wetenschappelijke vergadering 9 juni jl.

Op 9 juni jl. vond in Utrecht een goed bezochte wetenschappelijke vergadering van de NVvA plaats met als titel: “Alternatieve aanbestedingsmethoden in de praktijk; bestuurlijk aanbesteden en best value procurement nader belicht.” Over het onderwerp Bestuurlijk Aanbesteden werd gesproken door mrs. Tim Robbe en
Gerard ’t Hart. Over het onderwerp Best Value Procurement (BVP) werd gesproken door drs. Jeroen van de Rijt en mr. David van Ee.

Wetenschappelijke vergadering 18 februari 2016

Op 18 februari 2016 vond in de Jaarbeurs te Utrecht de extra wetenschappelijke vergadering "Highlights Wetsvoorstel Wijziging Aanbestedingswet" plaats. Prof. Hebly trapte af met een bijdrage over marktconsultatie, belangenconflicten en toezicht. Prof. Van Romburgh volgde met een bijdrage over publiek-publieke samenwerking, waarna prof. Kuypers afsloot met zijn bijdrage over uitsluitingsgronden en concessies.

De betreffende presentaties van deze bijeenkomst kunt u hieronder downloaden.

De voorjaarsvergadering 2015 vond plaats op 16 juni 2014 in de Jaarbeurs, Utrecht.

De presentaties van deze bijeenkomst kunt u hieronder downloaden:

De najaarsvergadering 2014 vond plaats op 20 november 2014 in de Jaarbeurs, Beatrixgebouw te Utrecht.

Het onderwerp van het wetenschappelijk deel was: Past Performance. De presentaties kunt u hieronder downloaden: