Recentelijk is de heer mr. drs. Chen herbenoemd in de CvAE. Daarnaast is mevrouw mr. A.C.M. Fischer-Braams benoemd tot lid van de commissie. Zie het bijgaande besluit.

Terug naar overzicht