De behandeling van het Wetsvoorstel tot wijziging Awet 2012 in de Eerste Kamer staat nu gepland op dinsdag 14 juni a.s. De agenda's kunnen kort voor de bedoelde datum nog veranderen. Voor de laatste stand van zaken, kan de site van de Eerste Kamer geraadpleegd worden.

Terug naar overzicht