Vanmiddag (14 juni 2016) wordt vanaf 14:30 uur het Wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet behandeld in de Eerste Kamer. Zie: https://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20160614

Terug naar overzicht