Zoals bekend heeft het bestuur enige tijd geleden een voorstel tot wijziging van de statuten van de NVvA gelanceerd. Tijdens de 2e ALV op 7 december 2016 heeft de ledenvergadering dienovereenkomstig besloten. Op 11 april jl. heeft notaris mr. Theo Ritsema van Nysingh advocaten – notarissen N.V. in het bijzin van de voorzitter en de secretaris van het bestuur van de NVvA de akte statutenwijziging gepasseerd. 

Terug naar overzicht