Afscheid prof. dr. L.W. (Laurence) Gormley en benoeming mr. P.W. (Peter) Kraak in Curatoria UvA en RUG

Onlangs heeft prof. dr. L.W. (Laurence) Gormley, hoogleraar Europees recht aan de RUG en erelid van onze vereniging, aangegeven dat hij vanwege het bereiken van de leeftijd van 65 jaar wil stoppen als lid van de Curatoria aan de UvA en de RUG. De Curatoria houden - kort samengevat - toezicht op de bijzondere leerstoelen aan beide universiteiten. Eén lid van het Curatorium wordt benoemd door de instelling die de bijzondere leerstoel heeft geïnitieerd. 

Na ampel beraad heeft het bestuur van de NVvA besloten om de heer mr. P.W. (Peter) Kraak als opvolger van Laurence Gormley te benoemen als zijn vertegenwoordiger in beide Curatoria. Peter Kraak is werkzaam als senior juridisch adviseur bij het KNMI en is nu nog bestuurslid van de NVvA. Peter Kraak zal het bestuur echter verlaten tijdens de komende najaarsvergadering op 22 november a.s. Tijdens die vergadering willen wij op gepaste wijze afscheid nemen van Laurence Gormley en hem bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging. Wij hopen dat u daar in groten getalen bij aanwezig kunt zijn. 

Terug naar overzicht