Hierbij treft u de volgende stukken aan die recentelijk zijn gepubliceerd: brief inzake inkoop en aanbesteden in het sociaal domein, de monitor gemeentelijke zorginkoop en gouden regels voor gemeenten en aanbieders bij het aanbesteden en inkopen van de bouw en inrichting van sportvoorzieningen.

Terug naar overzicht