Eerder informeerden wij u dat de Regiobijeenkomst in Eindhoven, die gepland stond voor 15 november jl., helaas géén doorgang kon vinden. Inmiddels is besloten om de 1e Regiobijeenkomst voor NVvA-leden in plaats daarvan te organiseren op vrijdag 10 mei 2019 en wel bij TenneT in Arnhem. Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden van de NVvA in de regio’s/provincies Gelderland en Overijssel. Een officiële uitnodiging met het programma wordt op korte termijn gericht aan de desbetreffende leden gezonden. Later zullen vergelijkbare bijeenkomsten in andere regio’s worden georganiseerd.

Terug naar overzicht