Naar aanleiding van de rapportages die door drie werkgroepen van de NVvA zijn opgesteld heeft op 16 april jl. een gesprek plaatsgevonden tussen een aantal personen die vanuit EZ betrokken zijn bij de aanpassing van de Aanbestedingswet 2012 en vertegenwoordigers van de werkgroepen.
EZ heeft in dit gesprek benadrukt dat de wijziging van de Aanbestedingswet die nu ter consultatie ligt lauter en alleen betrekking heeft op de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen. Eventuele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van de Aanbestedingswet zijn nu nog niet aan de orde. Dit betekende dat in het gesprek alleen gesproken is over deelrapportage 2 en 3. Daarbij heeft EZ met name de onderwerpen die ook ter consultatie liggen voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de werkgroepen.

Ten aanzien van de Evaluatie van de Aanbestedingswet heeft EZ het traject van de komende maanden geschetst. EZ gaf aan dat het nog onduidelijk was of er ook nog een consultatieronde volgt naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de Aanbestedingswet en de mogelijk daaruit voortvloeiende wetswijzigingen. Wij hebben daarbij benadrukt dat wij dit een gemiste kans zouden vinden.


Wij waarderen het zeer dat EZ ons voor dit gesprek heeft uitgenodigd en naar onze mening over enkele onderwerpen heeft gevraagd. Het zou helemaal mooi zijn als er ook concrete invulling aan onze suggesties wordt gegeven.

Terug naar overzicht