De Commissie van Aanbestedingsexperts is een onafhankelijke en onpartijdige Commissie op het gebied van aanbestedingen. Doel van deze Commissie is bij te dragen aan een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige afhandeling van klachten van ondernemers of aanbestedende diensten en daarmee te voorkomen dat klachten worden voorgelegd aan de rechter. Daarnaast is het doel van de Commissie om de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren en een leereffect teweeg te brengen bij ondernemingen en aanbestedende diensten. Naar aanleiding van ontvangen klachten kan de Commissie bemiddelen en/of niet-bindende adviezen geven.

De Commissie van Aanbestedingsexperts bestaat momenteel uit een voorzitter en een vicevoorzitter, ter uitbreiding van de capaciteit zal een derde lid worden aangesteld. De voorzitter is de verbindende schakel en het gezicht naar buiten van de Commissie. De Commissieleden kunnen elkaar vervangen bij ontstentenis.

Voor nadere informatie over de Commissie van Aanbestedingsexperts kunt ook terecht op hun website: www.commissievanaanbestedingsexperts.nl

De profielschets van het (derde) lid van de Commissie kunt u hier downloaden.

Terug naar overzicht