Huidige wet- en regelgeving Europees en internationaal

 

-          Richtlijn: Speciale Sectoren (2004/17/EG)
-          Richtlijn: Werken, Leveringen en Diensten (2004/18/EG)
-          Rechtsbeschermingsrichtlijn 2007/66/EG
-          Defensierichtlijn aanbesteden 2009/81/EG
-          Government Procurement Agreement (GPA)