Parlementaire geschiedenis Aanbestedingswet 2012

    -    Behandeling nieuwe regels Aanbestedingswet 20.. (deel 1)

    -   Behandeling nieuwe regels Aanbestedingswet 20.. (deel 2)

    -    Behandeling nieuwe regels Aanbestedingswet 20.. (deel 3)

    -    Behandeling nieuwe regels Aanbestedingswet 20.. (deel 4)

      -          Gewijzigd wetsvoorstel ingediend bij de Eerste Kamer

-    Stemmingsuitslag Aanbestedingswet d.d. 9 februari 2012
-      Reactie op verzoek Gedragscode Aanbestedingen
-          Voorstel Aanbestedingswet, 32 440 nr 2
 -         Memorie van toelichting Aanbestedingswet, 32 440, nr 3
-          Nader rapport nieuwe voorstel Aanbestedingswet, 32 440 nr 4
-          Advies inzake Aanbestedingswet en flankerend beleid, 28 oktober 2009
-          Verslag algemeen overleg aanbesteden, 31 44 nr. 9
-          Antwoorden op vragen n.a.v. voorstel Aanbestedingswet, 32 440, nr. 10
-          Nota van wijziging op de Aanbestedingswet, 32 440, nr. 11
-    Eigen verklaring aanbestedingen
-    Toelichting eigen verklaring
-    Amendementen Tweede Kamer:
32 440 nr. 23           32 440 nr. 40             32 440 nr. 54            32 440 nr. 67 
32 440 nr. 24           32 440 nr. 41             32 440 nr. 55            32 440 nr. 68
 32 440 nr. 25          32 440 nr. 42             32 440 nr. 56               32 440 nr. 69     
32 440 nr. 29           32 440 nr. 43                32 440 nr. 57             32 440 nr. 71
32 440 nr. 30           32 440 nr. 45             32 440 nr. 58             32 440 nr. 72
32 440 nr. 31           32 440 nr. 46             32 440 nr. 59             nr. 72, bijlage 1
32 440 nr. 33           32 440 nr. 47             32 440 nr. 60             nr. 72, bijlage 2
32 440 nr. 34           32 440 nr. 48             32 440 nr. 61             nr. 72, bijlage 3
32 440 nr. 35           32 440 nr. 49             32 440 nr. 62             nr. 72, n van t
32 440 nr. 36           32 440 nr. 50             32 440 nr. 63             32 440 nr. 73
32 440 nr. 37           32 440 nr. 51             32 440 nr. 64             32 440 nr. 74
32 440 nr. 38           32 440 nr. 52             32 440 nr. 65             32 440 nr. 75
32 440 nr. 39           32 440 nr. 53             32 440 nr. 66             32 440 nr. 76
 
32 440 nr. 77
32 440 nr. 78
32 440 nr. 79
 
-    Amendementen Eerste Kamer:
32 440 A
32 440 B
32 440 C
32 440 D
32 440 E
32 440 F
32 440 G
32 440 H
32 440 I
32 440 J
32 440 K
32 440 L
32 440 M
 

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

- 32768 nr. 1                            - 32768 nr. 5

- 32768 nr. 2                            - 32768 nr. 6

- 32768 nr. 3                            - 32768 nr. 7

- 32768 nr. 4