Lidmaatschap NVvA

Het lidmaatschapsgeld voor de vereniging bedraagt € 50,- per kalenderjaar.

Algemeen

gewoon instellingslid

Persoonlijke gegevens

man vrouw

Organisatie (van de werkgever of als instellingslid)

Privé

werkadres privé
werkadres privé