Bestuur en Raad van Advies

Het bestuur van de NVvA bestaat uit:

prof. mr. J.M. (Jan Michiel) Hebly, voorzitter

  mr. M.J. (Matthijs) Mutsaers, secretaris

mr. C.G.A.J. (Christian) van Seeters, penningmeester

  prof. mr. E.R. (Elisabetta) Manunza, bestuurslid

mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning, bestuurslid

 mr. W.A. (Willem) Janssen, bestuurslid

 

mr. M. (Mike) Nusteen, bestuurslid

 

 

De NVvA kent tevens een Raad van Advies. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur. In de Raad van Advies hebben thans zitting:

  • mr. S. Corvers
  • prof. dr. mr. P. Kuypers
  • prof. dr. mr. G.W. van de Meent
  • prof. mr. H.D. van Romburgh
  • prof. dr. J. Telgen
  • ir. S. Thijsen
  • mr. drs. A.M. Weimar