Scriptieprijs 2013

Tijdens de najaarsvergadering in november 2013 is wederom de scriptieprijs uitgereikt.
De scripties en het juryrapport kunt u hier inzien.