Nieuwe richtlijnen gepubliceerd

Op 28 maart 2014 is een aantal nieuwe voor het aanbestedingsrecht relevante richtlijnen gepubliceerd.

De lidstaten hebben tot uiterlijk 18 april 2016 om deze richtlijnen in hun nationale wetgeving te implementeren.