Regeling tot vaststelling van modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012

De modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 zijn vastgesteld.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 22 maart jl.

De stukken kunt u hieronder downloaden: