Brief van de minister over Eigen verklaring

 

Brief van de minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 12 april jl.

 

Bijlagen:
- bijlage 1 + toelichting

- bijlage 2 + toelichting