Wet NErpe, zoals in het Staatsblad geplaatst

Hier kunt u de Wet NErpe inzien, zoals deze op 24 mei 2012 in het Staatsblad is geplaatst en per 13 juni 2012 in werking gaat treden.