Voorstellen drie nieuwe Europese richtlijnen aanbesteden

Hieronder treft u de voorstellen voor de drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zoals die op dit moment ter goedkeuring voorliggen bij het Europees parlement. De stemming in het Europees Parlement over de richtlijnen vindt in het najaar plaats.