Voorlopig verslag Eerste Kamer over de A-wet

Hieronder kunt u het voorlopige eerste verslag van de Eerste Kamer downloaden.

 Op 8 mei bepaalt de Eerste Kamer welke wetsvoorstellen controversieel zijn.

Verslag Eerste kamer