Toepassing aanbestedingsregels

Brief van het Ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer inzake Beantwoording vragen over kostenefficiënte en lastenluwe toepassingvan aanbestedingsregels.