Tijdstip i.w.t. wijziging AW bekend

Zie bijgaand KB.