Stukken wijziging Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

Hierbij treft u aan de stukken die zijn gepubliceerd i.v.m. de wijziging van (o.m.) de Aanbestedingswet 2012 i.v.m. de implementatie van Richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten.