Single Market Scoreboard

Hierbij treft u aan het onlangs gepubliceerde rapport van de EC: scoreboad public procurement en het scoreboard public procurement specifiek voor Nederland.