Persbericht EC gepubliceerd i.v.m. inbreukprocedure

Dit persbericht van 25 januari jl. treft u hier aan.