Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Bijna een jaar na de aanvang van de werkzaamheden van de Commissie van Aanbestedingsexperts (de "Commissie") brengt zij verslag uit omtrent haar werkzaamheden en haar bevindingen.

Dit rapport kunt u vinden op de site van de Commissie

Periodieke Rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts.