Minister Kamp beantwoordt vragen TK over ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit

Bij brief van 31 mei jl. heeft Minister Kamp (EZ) vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.