Memorie van Antwoord gepubliceerd

Op 13 mei jl. heeft Minister Kamp de antwoorden op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het Wetsvoorstel tot aanpassing van de Aanbestedingswet 2012 verzonden. De aanbiedingsbrief en de MvA kunt u via deze link raadplegen.