Mededeling speciale sectoren

 

 

Mededeling bestemd voor speciale-sectorbedrijven als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 inzake de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel