Kamerbrief vierde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Op 13 juni jl. is middels bijgaande Kamerbrief de vierde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts gepuliceerd.